معنی و ترجمه کلمه دندان دائمى به انگلیسی دندان دائمى یعنی چه

دندان دائمى

permanent tooth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها