معنی و ترجمه کلمه دندان شکن به انگلیسی دندان شکن یعنی چه

دندان شکن

irrecusable
unanswerable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها