معنی و ترجمه کلمه دندان نیش اسب به انگلیسی دندان نیش اسب یعنی چه

دندان نیش اسب

tusk

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها