معنی و ترجمه کلمه دنیا پرستى به انگلیسی دنیا پرستى یعنی چه

دنیا پرستى

secularity
secularization
worldliness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها