معنی و ترجمه کلمه دهاتیان به انگلیسی دهاتیان یعنی چه

دهاتیان

jacquerie


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها