معنی و ترجمه کلمه دهش به انگلیسی دهش یعنی چه

دهش

donation
give
largess
liberality
munificence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها