معنی و ترجمه کلمه دهش به انگلیسی دهش یعنی چه

دهش

donation
give
largess
liberality
munificence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها