معنی و ترجمه کلمه دهل به انگلیسی دهل یعنی چه

دهل

drum
kettle
kettledrum
tambour
timbal
timpani
tymbal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها