معنی و ترجمه کلمه دهنده ى غسل تعمید به انگلیسی دهنده ى غسل تعمید یعنی چه

دهنده ى غسل تعمید

baptizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها