معنی و ترجمه کلمه دهن باز کردن به انگلیسی دهن باز کردن یعنی چه

دهن باز کردن

dehisce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها