معنی و ترجمه کلمه ده گانه به انگلیسی ده گانه یعنی چه

ده گانه

decuple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها