معنی و ترجمه کلمه دوازده گوشه به انگلیسی دوازده گوشه یعنی چه

دوازده گوشه

dodecagon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها