معنی و ترجمه کلمه دوباره تولید نشده به انگلیسی دوباره تولید نشده یعنی چه

دوباره تولید نشده

unregenerate
unregenerated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها