معنی و ترجمه کلمه دوباره جمل کردن به انگلیسی دوباره جمل کردن یعنی چه

دوباره جمل کردن

reconvey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها