معنی و ترجمه کلمه دوباره جمل کردن به انگلیسی دوباره جمل کردن یعنی چه

دوباره جمل کردن

reconvey


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها