معنی و ترجمه کلمه دوباره مسلح شدن یا کردن به انگلیسی دوباره مسلح شدن یا کردن یعنی چه

دوباره مسلح شدن یا کردن

rearm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها