معنی و ترجمه کلمه دوباره یکى شدن به انگلیسی دوباره یکى شدن یعنی چه

دوباره یکى شدن

redintegrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها