معنی و ترجمه کلمه دوجمله اى به انگلیسی دوجمله اى یعنی چه

دوجمله اى

binomial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها