معنی و ترجمه کلمه دوجنسه به انگلیسی دوجنسه یعنی چه

دوجنسه

amphibious
androgynous
dihybrid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها