معنی و ترجمه کلمه دوده بخارى به انگلیسی دوده بخارى یعنی چه

دوده بخارى

soot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها