معنی و ترجمه کلمه دوران به انگلیسی دوران یعنی چه

دوران

circulation
era
race
rotation
rotational
season
stound
swimming
vertigo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها