معنی و ترجمه کلمه دوره آزمایش و کار آموزى به انگلیسی دوره آزمایش و کار آموزى یعنی چه

دوره آزمایش و کار آموزى

probation
probational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها