معنی و ترجمه کلمه دوره اى یا دایره اى به انگلیسی دوره اى یا دایره اى یعنی چه

دوره اى یا دایره اى

cyclic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها