معنی و ترجمه کلمه دوره زندانى را گذراندن به انگلیسی دوره زندانى را گذراندن یعنی چه

دوره زندانى را گذراندن

wear stripes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها