معنی و ترجمه کلمه دوروبر به انگلیسی دوروبر یعنی چه

دوروبر

environment
environs
surrounding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها