معنی و ترجمه کلمه دورچیزى را گرفتن به انگلیسی دورچیزى را گرفتن یعنی چه

دورچیزى را گرفتن

envelop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها