معنی و ترجمه کلمه دور و بر اطرافیان به انگلیسی دور و بر اطرافیان یعنی چه

دور و بر اطرافیان

entourage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها