معنی و ترجمه کلمه دور و بر به انگلیسی دور و بر یعنی چه

دور و بر

environment
milieu

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها