معنی و ترجمه کلمه دوزیستیان به انگلیسی دوزیستیان یعنی چه

دوزیستیان

amphibia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها