معنی و ترجمه کلمه دوزیست به انگلیسی دوزیست یعنی چه

دوزیست

batrachian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها