معنی و ترجمه کلمه دوستى کردن به انگلیسی دوستى کردن یعنی چه

دوستى کردن

fraternization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها