معنی و ترجمه کلمه دوشیدن به انگلیسی دوشیدن یعنی چه

دوشیدن

milch
milk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها