معنی و ترجمه کلمه دوشیزه اى به انگلیسی دوشیزه اى یعنی چه

دوشیزه اى

virginal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها