معنی و ترجمه کلمه دوغ پس از گرفتن کره به انگلیسی دوغ پس از گرفتن کره یعنی چه

دوغ پس از گرفتن کره

buttermilk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها