معنی و ترجمه کلمه دوقاچ جلو و عقب زین به انگلیسی دوقاچ جلو و عقب زین یعنی چه

دوقاچ جلو و عقب زین

crutch


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها