معنی و ترجمه کلمه دوقطبى به انگلیسی دوقطبى یعنی چه

دوقطبى

bipolar
dipole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها