معنی و ترجمه کلمه دولت به انگلیسی دولت یعنی چه

دولت

commonwealth
government
mammon
respublica
state

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها