معنی و ترجمه کلمه دوماهه به انگلیسی دوماهه یعنی چه

دوماهه

bimestrial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها