معنی و ترجمه کلمه دوماه ادامه یابنده به انگلیسی دوماه ادامه یابنده یعنی چه

دوماه ادامه یابنده

bimestrial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها