معنی و ترجمه کلمه دون بسامد به انگلیسی دون بسامد یعنی چه

دون بسامد

low frequency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها