معنی و ترجمه کلمه دون پایه به انگلیسی دون پایه یعنی چه

دون پایه

underling
understrapper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها