معنی و ترجمه کلمه دوپهلو حرف زدن به انگلیسی دوپهلو حرف زدن یعنی چه

دوپهلو حرف زدن

equivocate
prevaricate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها