معنی و ترجمه کلمه دوک نخ ریسى به انگلیسی دوک نخ ریسى یعنی چه

دوک نخ ریسى

spindle
spinning wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها