معنی و ترجمه کلمه دوگوشه به انگلیسی دوگوشه یعنی چه

دوگوشه

diagonal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها