معنی و ترجمه کلمه دویى به انگلیسی دویى یعنی چه

دویى

dualism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها