معنی و ترجمه کلمه دو دندانه به انگلیسی دو دندانه یعنی چه

دو دندانه

bicuspid
bidentate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها