معنی و ترجمه کلمه دو ردیفه پارک کردن به انگلیسی دو ردیفه پارک کردن یعنی چه

دو ردیفه پارک کردن

double park

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها