معنی و ترجمه کلمه دو ملکولى به انگلیسی دو ملکولى یعنی چه

دو ملکولى

bimolecular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها