معنی و ترجمه کلمه دو نیایى به انگلیسی دو نیایى یعنی چه

دو نیایى

diphyletic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها