معنی و ترجمه کلمه دژ مانند به انگلیسی دژ مانند یعنی چه

دژ مانند

castellated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها