معنی و ترجمه کلمه دکمه سردست به انگلیسی دکمه سردست یعنی چه

دکمه سردست

cuff
stud

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها