معنی و ترجمه کلمه دگرگونى به انگلیسی دگرگونى یعنی چه

دگرگونى

alteration
catabolism
change
contrariety
metabolism
metamorphosis
mutation
shake up
transformation
variation
vicissitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها